آسانسور عباسی

موتور گیرلس ساسی

G3T1

G3T1

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 3.5kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
G3T1

G3T1

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 5kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
G3T1

G3T1

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 5.5kw
سرعت موتور: 1.6 متر بر ثانیه
G3T1

G3T1

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 7.5kw
سرعت موتور: 1.6 متر بر ثانیه
G4L1

G4L1

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 12.5kw
سرعت موتور: 1.6 متر بر ثانیه
G4L2

G4L2

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 13.4kw
سرعت موتور: 1.6 متر بر ثانیه
آدرس :

تبریز،دراوزه تهران، ولیعصر جنوبی، خ سعدی، جنب کتابخانه فدک، پلاک 113

تلفن های تماس :

041-33299511 | 041-33299512
041-33299513 | 041-33338144
041-33337478

فاکس:

041-33299514

شبکه های اجتماعی