آسانسور عباسی

موتور گیربکس Sicor

MR12

MR12

توع موتور: AC2
قدرت موتور: 5.5kw
تعداد سیم بکسل ها: 4×10 mm
مخزن روغن: 3.8 L
MR12

MR12

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 5.5kw
تعداد سیم بکسل ها: 4×10 mm
مخزن روغن: 3.8 L
MR13

MR13

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 5.5kw
تعداد سیم بکسل ها: 4×10 mm
مخزن روغن: 4 L
MR13

MR13

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 7.5kw
تعداد سیم بکسل ها: 4×10 mm
مخزن روغن: 4 L
MR14

MR14

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 7.5kw
تعداد سیم بکسل ها: 6×10 mm
مخزن روغن: 4.8 L
MR14

MR14

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 9.2kw
تعداد سیم بکسل ها: 6×10 mm
مخزن روغن: 4.8 L
MR16

MR16

توع موتور: AC2
قدرت موتور: 9kw
تعداد سیم بکسل ها: 6×10 mm
مخزن روغن: 9 L
MR16

MR16

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 9kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
تعداد سیم بکسل ها: 6×11 mm
مخزن روغن: 9 L
MR16

MR16

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 9kw
سرعت موتور: 1.6 متر بر ثانیه
تعداد سیم بکسل ها: 6×11 mm
مخزن روغن: 9 L
MR16

MR16

توع موتور: AC2
قدرت موتور: 11kw
تعداد سیم بکسل ها: 6×10 mm
مخزن روغن: 9 L
MR16

MR16

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 11kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
تعداد سیم بکسل ها: 6×11 mm
مخزن روغن: 9 L
MR16

MR16

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 11kw
سرعت موتور: 1.6 متر بر ثانیه
تعداد سیم بکسل ها: 6×11 mm
مخزن روغن: 9 L
MR16

MR16

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 13.5kw
سرعت موتور: 1.6 متر بر ثانیه
تعداد سیم بکسل ها: 6×11 mm
مخزن روغن: 9 L
آدرس :

تبریز،دراوزه تهران، ولیعصر جنوبی، خ سعدی، جنب کتابخانه فدک، پلاک 113

تلفن های تماس :

041-33299511 | 041-33299512
041-33299513 | 041-33338144
041-33337478

فاکس:

041-33299514

شبکه های اجتماعی