آسانسور عباسی

موتورگیربکس ساسی

GEKO

GEKO

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 4.8kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
GEKO

GEKO

توع موتور: AC2
قدرت موتور: 4.9kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
مخزن روغن: Oil for Life
GEKO

GEKO

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 5.5kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
مخزن روغن: Oil for Life
LEO

LEO

توع موتور: AC2
قدرت موتور: 5.5kw
مخزن روغن: Oil for Life
LEO

LEO

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 5.5kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
تعداد سیم بکسل ها: 4×10 mm
LEO

LEO

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 7.3kw
سرعت موتور: 1.6 متر بر ثانیه
LEO

LEO

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 7.3kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
تعداد سیم بکسل ها: 5×11 mm
مخزن روغن: Oil for Life
LEO

LEO

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 6.6kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
تعداد سیم بکسل ها: 4×11 mm
مخزن روغن: Oil for Life
MB94

MB94

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 22kw
سرعت موتور: 0.5 متر بر ثانیه
MF48

MF48

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 5.5kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
تعداد سیم بکسل ها: 5×11 mm
مخزن روغن: 3.8 L
MF48

MF48

توع موتور: AC2
قدرت موتور: 5.5kw
تعداد سیم بکسل ها: 5×11 mm
مخزن روغن: 3.8 L
MF48

MF48

توع موتور: AC2
قدرت موتور: 7.3kw
تعداد سیم بکسل ها: 5×11 mm
مخزن روغن: 3.8 L
MF48

MF48

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 7.3kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
تعداد سیم بکسل ها: 5×11 mm
مخزن روغن: 3.8 L
MF48

MF48

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 7.3kw
سرعت موتور: 1.6 متر بر ثانیه
MF84

MF84

توع موتور: vvvf
قدرت موتور: 14.7kw
سرعت موتور: 1.6 متر بر ثانیه
GEKO

GEKO

توع موتور: AC2
قدرت موتور: 4.9kw
سرعت موتور: 1 متر بر ثانیه
مخزن روغن: Oil for Life
آدرس :

تبریز،دراوزه تهران، ولیعصر جنوبی، خ سعدی، جنب کتابخانه فدک، پلاک 113

تلفن های تماس :

041-33299511 | 041-33299512
041-33299513 | 041-33338144
041-33337478

فاکس:

041-33299514

شبکه های اجتماعی